Simmel i les “formes sociològiques”

En el marc dels seminaris del GRECS, Natàlia Cantó ens ha presentat i glossat excel·lentment el text de George Simmel “excursus on the Stranger”  (dins de Socilogy. Vol. I. Leiden-Boston: Brill, 2009).

En aquest text Simmel presenta la figura de l´estranger com una forma social (o sociològica).
Per familiaritat, el primer que en relació a aquest concepte m’ha vingut al cap és el “tipus ideal” de Weber, que, si més no, també té un origen (neo)kantià. Però el tipus ideal és un constructe teòric que té per objectiu ajudar-nos a retallar (i a comprendre) la infinitud del món. No és una descripció del món, sinó un instrument per l’anàlisi empírica i explicativa dels fenòmens socials.

Continua llegint