La secularització (segons Peter Berger i Thomas Luckmann)

Les aportacions de Berger i Luckmann al tema de la secularització han estat fonamentals per la comprensió i els estudis sociològics sobre el tema. La seva idea central podria resumir-se en què la pluralització dels mons de vida junt amb l’estovament institucional que ha comportat la modernitat (”tot el que és sòlid s’esvaeix en l’aire”) ha dificultat enormement la legitimació de l’ordre social, en la qual tasca la religió ha jugat sempre un paper fonamental.

Per més que hi pot haver certa complementarietat, volem contrastar aquesta tesi sobre la secularització amb la perspectiva que adopta Ch. Taylor (i que hem apuntat en una entrada anterior). Per Taylor el tema cal centrar-lo en com la modernitat ha canviat les condicions que fan possible l’experiència de Déu, i la manera en com entenem -i cerquem- el sentit de la vida humana i el mateix bé humà (i on el busquem o el creiem trobar).

Continua llegint

La secularització (segons Ch. Taylor)

[Resum de la “Introducció” del llibre de Taylor A secular Age.]

Quan parlem d’un gran tema com ara la secularització, convé preguntar-nos, aclarir, de què parlem quan parlem de secularització. Què vol dir que “nosaltres” vivim en una època secular? I qui som nosaltres? Les nacions de l’Atlàntic nord? Totes són seculars? Des de quan?

[Esperem tenir alguna resposta per part de l’autor]
Continua llegint