Tayloritzant

[Aquesta entrada està especialment pensada pels estudiants de filosofia contemporània del màster en Humanitats de la UOC]

Deixeu-me ser taylorià, ja que en molts aspectes Taylor ha inspirat i vertebrat el curs de filosofia contemporània del màster en Humanitat. Crec que hem d’agrair-li moltes de les reflexions dels debats del curs i el fet d’obrir-nos portes que són les majoritàries.

Anteposar la potència a l’essència a l’hora de definir [text de Deleuze] què és un esser humà és una resposta a la crisi del sentit pròpia de la modernitat (i una resposta que podríem qualificar de postestructuralista). La racionalitat no ens dóna la clau del sentit, i la raó no ens serveix per interpretar l’ordre del cosmos. Deleuze ho diu clarament, cal saber llegir els signes aïllats de les coses sense haver-los d’inserir en un logos racionalitzador i configurador del sentit –predeterminador o predeterminat- [que seria l’estil de la tradició platònica d’entendre el coneixement]. Les coses no són el que són per la seva essència sinó per allò que manifesten per elles mateixes. Així és el subjecte modern que cerca el seu bé/reconeixement en l’expressivitat de quelcom que es mostra (potència) des de dins.

Continua llegint

Control emocional y control social

Vivimos instalados la mayor parte del tiempo en el mundo de la vida cotidiana. Se trata, como nos ha mostrado la sociofenomenología (A. Schüzt), de un mundo que percibimos organizado y del que raramente dudamos. Es el mundo y es así. Generalmente, en este “nuestro” mundo, las acciones que llevamos a cabo tienen un motivo pragmático, es decir, solemos actuar para cambiar algo del mundo o para influir en las acciones (los comportamientos y las ideas) de nuestros congéneres. Nuestro interés es el objeto de nuestras acciones, es decir, la dominación del mundo de acuerdo con nuestros intereses.

Esta introspección fenomenológica no pasó desapercibida al genio griego. Aristóteles recopiló en su Retórica todo aquello que los griegos aprendieron sobre el arte de la persuasión. La retórica es definida por Aristóteles como la facultad de considerar en cada caso lo que cabe para persuadir (1355b). La persuasión es un medio para poder decidir o influir en las acciones de los otros. Persuadir es conseguir imponer nuestros intereses en la vida social. Tener, podríamos decir, capacidad de influencia (en la vida personal, social o política).

Continua llegint

Consum Compulsiu

En època de rebaixes, i les de gener són, juntament amb les de juliol, les més sonades, s’engega el motor del consum compulsiu. Es podria descriure com un impuls que porta a “anar de rebaixes” i a comprar molts productes (gangues) per suposadament pocs diners. Aquest impuls dóna la sensació que s’està fent una bona elecció. Ara bé, és ben possible que el resultat sigui l’increment del nombre d’objectes innecessaris o mai utilitzats o infrautilitzats que entren a formar part de prestatgeries, calaixos, armaris o racons gairebé infinits.

En general, el consum té poc de racional. Encara en té menys el consum compulsiu. Pel fet de tractar-se d’un tipus de transacció econòmica, podríem pensar que el consum està guiat per la racionalitat econòmica o instrumental, que ens fa calcular costos i beneficis, que busca, compara i es queda (compra) el que sembla la millor opció per satisfer la necessitat o, per què no, el desig o el caprici.

Continua llegint

El selfie (autofoto)

Según algunos medios de comunicación, selfie (autorretrato) ha sido la palabra de moda del 2014. El término ha sido recogido en Wikipedia en diferentes lenguas (por ejemplo, inglés, español y catalán).

Ahora bien, selfie, además de ser palabra de moda, se refiere a una de las “acciones” posiblemente más repetidas a lo largo de un día, pues forman parte de la vida diaria de millones de personas. La particularidad de esta “acción común”, como tantas otras, es que queda inmortalizada y se hace pública.

Continua llegint

Eva Illouz, El futuro del alma

(Resumen de una conferencia en el CCCB el 8 de marzo de 2010: Illouz, Eva (2014) El futuro del alma. Barcelona: Katz-CCCB)

La conferencia d’Illouz resume brillantemente las transformaciones en nuestra comprensión del alma (también: mente, gemüt, aparato psíquico, self, psique, etc., que, aún refiriéndose a lo mismo, tienen características que la/lo hacen diferente.)

Hemos pasado de tener alma a tener psique: Tener alma implicaba formar parte de un mundo jerarquizado, formar parte de un orden moral. Mientras que la psique apunta a una historia privada que debe juzgarse según su propia coherencia y cuya lógica interna debe de ser descubierta por el sujeto. (Las religiones gobernaban las almas, los médicos gestionan las psiques) (10)

[Recuerdo un chiste que decía: “Antes vestían de negro, hablaban latín y nadie les entendía; ahora visten de blanco, no hablan latín pero tampoco nadie les entiende”].

Continua llegint