El sentido de la caverna. Lo virtual como un ámbito finito de sentido.

Aquest article va ser publicat en el nº 8 de la revista Cuadernos de ontologia (Núñez, F. (2008). “El sentido de la caverna. Lo virtual como un ámbito finito de sentido”. Cuadernos de ontología (=Ontology studies). 8.  ISSN: 1576-2270.)

Crec que la idea d’acostar-se a les realitats virtuals com espais finits de sentit (en el sentit que dóna A. Shütz a aquest concepte) és original i fructífera. Allò que genera la virtualitat no és un espai separat o diferent del món que anomenem real, sinó que hi està lligat. No obstant això, el mateix sentit comú ens adverteix que allò mediat electrònicament no sempre és equiparable al que vivim en el món de la vida quotidiana.

Resumen:

Esta artículo gira en torno a lo virtual que vamos a caracterizar “como estar-fuera-de-ahí”; es decir, como si se tratase de una experiencia de la conciencia (y no de una estructura ontológica del mundo) que delimita un ámbito finito de sentido

Lo virtual quedaría definido como un lugar a donde se transita desde lo real-cotidiano. Se trata de un ámbito finito de sentido diferente al mundo de la vida cotidiana que es desde donde nos desplazamos a diferentes realidades. Transitar entre el ahí y fuera-de-ahí requiere un cambio de conciencia.

Continua llegint