Metàfores d’Internet (per F. Núñez)

Aquest article va ser publicat en el número 6 de la la Revista Digithum, l’abril del 2004.

http://www.uoc.edu/humfil/articles/cat/nunez0304/nunez0304.pdf

Vull recuperar aquest article perquè crec que aporta dues idees que encara són interessants . La primera és la idea de Lakoff i Johnson sobre la importància de les metàfores en la comprensió del món, no només la nostra manera “metafòrica de conèixer” sinó el seu paper rellevant en com estructurem el món i dibuixem els contorns del possible. La segona idea, que pretenia original, volia completar la idea del llibre Les metàfores de la vida quotidiana, de Lakoff i Johnson i mostrar com les metàfores que fem servir per comprendre i estructurar el món tenen un clar component social, en el sentit que els diferents contextos socials (estructures) condicionen les metàfores que fem servir i, per tant, la nostra comprensió de la realitat. Segons com, pot semblar una obvietat sociològica, però fins on sé, no s’havia efocat mai així.

Més tard, junt a Agnès Vayreda, vam escriure un capítol de llibre on desenvolupavem els elements claus per analitzar les metàfores des d’una perspectiva de l’anàlisi del discurs.

Vayreda, A.; Núñez, F. (2010). ”The role of metaphors in online interpersonal discourse ” (pàg. 142-160). A: Interpersonal Relations and Social Patterns in Communication Technologies: Discourse Norms, Language Structures and Cultural Variables. Hershey, Pennsylvania. IGI Global.

Metàfores d’Internet

(Francesc Núñez Mosteo)

“Això és l’únic que no es pot aprendre d’altres,
i és també digne de geni, atès que una bona metàfora implica
la percepció intuïtiva de la semblança, d’allò dissemblant”

Aristòtil
(Retòrica 1459 a 6, 8)

Hipòtesis i punts de partida
L’eficàcia amb que Internet s’està implantant en tots els àmbits del món social i econòmic, la importància creixent que està adquirint en les vides de cada cop més gent i l’interès que ha despertat entre un bon nombre de científics socials, fa que la seva (relativament) recent incorporació en la realitat quotidiana de la molta gent no sigui percebuda amb estranyesa, sinó amb la transparència de les coses que ja fa temps que estan entre nosaltres o formen part de les rutines diàries. Fins i tot els més resistents a les novetats o els més allunyats dels centres d’incorporació de les tecnologies de la comunicació comencen a familiaritzar-se amb una realitat que es sobreposa al món donat per descomptat.
Continua llegint