Ch. Taylor. La identidad y el bien.

Taylor, Ch. (2006) [1989] Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna. Barcelona: Paidós.

El llibre de Ch. Taylor, Sources of the Self. The making of the modern identity, és, al meu judici, una lectura fonamental per qualsevol reflexió sobre la identitat que es vulgui dur a terme. Com diu el propi autor en el pròleg, el llibre vol, i així ho fa, oferir una comprensió renovada de la modernitat. L’objectiu és descriure la identitat moderna descrivint quina ha estat la seva gènesi. Es tracta d’un treball de genealogia, i una recerca transcendental sobre les condicions de possibilitat de l’experiència moderna del jo. Com i per què ens pensem com els jo (self) que ens pensem? Quines són les dimensions d’aquesta identitat?

Continua llegint

Anuncis